performance

LIST Z OPOLA
(2008)

Performance – w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Jerzego Grotowskiego ogłoszonego przez UNESCO w 2009 r. – zrealizowali moi studenci podczas zajęć z „Performatyki”.

Maski wykonali studenci Pracowni Rzeźby prof. dr. hab. Mariana Molendy.