sesja-naukowa

O NATURZE CERAMIKI – Cykl wykładów 2018/2019

Wygłosiłem cykl wykładów pt. O naturze ceramiki (jako profesor wizytujący) dla studentów
Wydziału Ceramiki i Szkła wrocławskiej ASP w roku akademickim 2018/2019.

Cyklowi wykładów nadałem tytuł „O naturze ceramiki”. A dlaczego nie „O kondycji ceramiki”? Wszak „nowoczesność stopniowo [i tak] zastąpi słowo «natura» słowem «kondycja»” – jak pisze Chantal Delsol, wnikliwa interpretatorka późnej nowoczesności.

Pytanie o „naturę” jest pytaniem o tożsamość, a pytanie o „kondycję” jest pytaniem
genetycznym, pytaniem o stawanie się, bez konieczności stawania twarzą w twarz z pytaniem: kim jesteś? Były to cztery otwarte wykłady, odrębnie zatytułowane (O emocjach w przestrzeni publicznej,
O pamięci i granicach prywatności, O pulsie podziemnego miasta i O pustej przestrzeni w ceramicznym naczyniu), poświęcone znaczącym realizacjom ceramicznym (Pomnikowi Pomordowanych Profesorów Lwowskich Borysa Michałowskiego, ceramicznym nagrobkom na Cmentarzu Św. Wawrzyńca, ceramicznemu muralowi w przejściu podziemnym pod ul. ks. Piotra Skargi i ceramice huculskiej w magazynach Muzeum Narodowego) i w związku z tym wygłoszone w różnych punktach Wrocławia.

W wykładach wzięli udział Gospodarze i moi Goście: prof. Katarzyna Koczyńska-Kielan i prof. Joanna Teper (pomysłodawczynie i realizatorki ceramicznego muralu), dr Joanna Hryciuk z wrocławskiego oddziału IPN, dr Andrzej Kosowski (projektant nagrobka Józefa Hałasa) i Bogusław Skolak (nestor strzegomskich kamieniarzy).

[afisze]
[Zbigniew W. Solski, Pomnik Pomordowanych Profesorów Lwowskich. Konteksty, „Zeszyt
Rzeźbiarski”, nr 10, 2020, s. 45 – 49; 3 fot.]