sesja-naukowa

RZEŹBA I PRZESTRZEŃ – Cykl wykładów 2017/2018

Wygłosiłem cykl wykładów Rzeźba i przestrzeń dla studentów wrocławskiej ASP w roku
akademickim 2017/2018. Wykłady przeprowadziłem wspólnie z moimi Gośćmi: Krystyną Cybińską, Magdaleną
Grzybowską, Michałem Hrisulidisem, Grażyną Jaskierską-Albrzykowską, Katarzyną
Koczyńską-Kielan, Łukaszem Huculakiem, Grzegorzem Niemyjskim i Aleksandrem Zyśko.
Każdy z wykładów odbył się w innym miejscu, znanym lub trudno dostępnym.
Najciekawszym naszym odkryciem było wnętrze Auditorium Comicum z wydobytymi spod
tynków barokowymi freskami. I w tej sali – na zamknięcie cyklu wykładów – otwarto 15
czerwca 2018 r. wystawę dydaktyków i studentów ASP Wrocław pt. Auditorium Comicum -
otwarcie; kuratorem wystawy był Grzegorz Niemyjski.