Materiały dla studentów

dla-studentow

Dobre linki:

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
- „Almanach Sceny Polskiej” Wydawnictwo ciągłe dokumentujące działalność wszystkich zawodowych teatrów i wyższych szkół teatralnych w Polsce.
- „Słownik Biograficzny Teatru Polskiego”Zespół Słownika gromadzi materiały dotyczące działalności artystów polskiego teatru. Wydawnictwo ciągłe. Dotychczas ukazały się dwa tomy Słownika (Warszawa 1973 i Warszawa 1994).