„HISTORYJA O CHWALEBNYM ZMARTWYCHWSTANIU PAŃSKIM” (1983), fot. Tadeusz Owsianko

Spektakl „PROMIENIOWANIE OJCOSTWA” (1997), fot. Marek Grotowski

ALBUM. W PRZESTRZENIACH POEZJI KAROLA WOJTYŁY (1997), fot. Jacek Lalak

ZAMARZNIĘTE SŁOWO NORWIDA (2005), fot. Piotr Komorowski

LIST Z OPOLA. Performance w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Jerzego Grotowskiego ogłoszonego przez UNESCO (2008)

Rękopis „Kartoteki” Tadeusza Różewicza (2011), fot. Rafał P. Solski

Wykład w Studium Generale im. Profesora Jana Mozrzymasa pt. PERFORMATYKA – POGRANICZA LITURGII I TEATRU, słowa klucze: performatyka normatywna, liminalność, liturgia; Wprowadzenie do dyskusji: ks. prof. dr hab. Erwin Mateja (2014)