rozmaitosci

EPIZOD GRAFICZNY
(1990)

Z potrzeby sprawniejszego posługiwania się rysunkiem w projektach scenograficznych zająłem się przez jakiś czas grafiką.