sesja-naukowa

INSPIRACJE BIBLIJNE W LITERATURZE (1998)

Współorganizowałem konferencję „Inspiracje biblijne w literaturze” w 1998 r.

(Program)

Pracownia Kultury i Języków Żydów Polskich

Instytut Filologii Polskiej

Uniwersytet Wrocławski

 

22.11.1998 r., godz. 9.00, Oratorium Marianum
- uroczyste otwarcie sesji (Yigal Antebi – Ambasador Izraela w Polsce, Roman Duda – Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego)
- koncert Chóru Synagogi pod Białym Bocianem (dyryguje Stanisław Rybarczyk)
- sesja
David Weinfeld: Wpływ Biblii na współczesną literaturę hebrajską; ks. Michał Czajkowski: Żydowskie tło Nowego Testamentu; ks. Roman Rogowski: „Abyśmy poznali Prawdziwego”. Myśl judaistyczna jako inspiracja w chrześcijańskiej literaturze teologicznej; ks. Stanisław Obirek: Piotr Skarga – pisarz w Piśmie Świętym biegły; Jerzy Woronczak: Rozmyślanie przemyskie a midrasze hagadyczne; Piotr Wuczkowski: Żywot Chrystusa w twórczości Brandstaetera i Asza; Bogusław Bednarek: „Raj utracony” Johna Miltona; Bogusław Kierc: „Jeremiasz” Karola Wojtyły; Zbigniew Władysław Solski: „Eliasz” Martina Bubera; Paweł Binek: Współczesne przekłady Biblii. Charakterystyka stylistyczna.

Imprezy towarzyszące
• 22.11.1998 r. , godz. 9.00, Oratorium Marianum
Premiera spektaklu Jeremiasz Karola Wojtyły (opracowanie tekstu i realizacja – Bogusław Kierc, scenografia inspirowana malarstwem Tomasza Sitkowskiego – Zbigniew Władysław Solski)
• 22-28.11.1998 r., Oratorium Marianum
- wystawa „Współczesna książka o tematyce biblijnej i judaistycznej” przygotowana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wystawa Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego „Biblistyka w dziewiętnastowiecznym Uniwersytecie Wrocławskim”
• 22-30.11. 1998 r., Muzeum Archeologiczne
- wystawa „Izrael. Archeologia z lotu ptaka”
• 23.11. 1998 r., Oratorium Marianum
- „Wieczór z książką w Oratorium Marianum” (prowadzi Jan Mozrzymas)
koncert Zespołu Instrumentów Dawnych „Altri Stromendi”
promocja książki Twórczość Karola Wojtyły wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego w serii Studium Generale
wiersze Karola Wojtyły w wykonaniu aktorów scen wrocławskich
• 25.11.1998 r., Biblioteka Uniwersytecka
- wystawa „Biblia w Polsce” przygotowana przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich
- wystawa „Judaica w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu” przygotowana przez Bibliotekę Uniwersytecką

[Elżbieta Sitek, „Wokół Biblii” z cyklu Oblicza Kultury, TVP Wrocław 1998]