sesja-naukowa

„Między liturgiką a performatyką” – dwie konferencje naukowe (2011 i 2015)

Byłem inicjatorem i współorganizatorem obu międzynarodowych konferencji z cyklu „Między liturgiką a performatyką”. Stałymi organizatorami opolskich badań pogranicza liturgii i teatru były Uniwersytet Opolski i Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. W pierwszej konferencji (Opole 23-24.11. 2011), która rozpoczęła pionierskie w Polsce badania performatyczne na styku teologii i kulturoznawstwa zewnętrznym partnerem był Zakład Historii i Teorii Teatru Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, a w drugiej (Opole-Wrocław, 22-23.10.2015) – Institut für Slawistik w Friedrich-Schiller-Universität w Jenie. Konferencje zaowocowały publikacjami „Między liturgiką a performatyką. Rekonesans I”  pod red. ks. E. Matei i Z.W. Solskiego i z posłowiem L. Sokoła (Opole 2012) i „Tradycje monastyczne w Europie. Między liturgiką a performatyką II” pod red. ks. E. Matei i Z.W. Solskiego i z posłowiem Z.W. Solskiego (Opole 2016).