Publikacje

publikacje 

 

Monografie:

 

 • Zbigniew W. Solski, Ikony krawędzi w dramatach Samuela Becketta, Karola Wojtyły i Martina Bubera. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002 , ss. 214.

 • Zbigniew W. Solski, Fiszki Tadeusza Różewicza. Technika kompozycji w dramacie i poezji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, ss. 410.

 

Redakcja i współredakcja monografii:

 • Zbigniew W. Solski (red.), Twórczość Karola Wojtyły. Materiały z sesji zorganizowanej z okazji 46. Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu, wstęp: Roman Duda, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998, ss. 141.

 • ks. Marek Lis, Zbigniew W. Solski (red.), Ikony Niewidzialnego, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, wstęp Józef Musielok (Rektor UO), posłowie Zbigniew W. Solski, Opole 2003; ss. 279.

 • ks. Helmut J. Sobeczko, Zbigniew W. Solski (red.), Liturgia w świecie widowisk, wstęp ks. Helmut J. Sobeczko, Zbigniew W. Solski, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, Opole 2005; ss. 371.

 • ks. Helmut J. Sobeczko, Zbigniew W. Solski (red.):  Słowo i gest, wstęp ks. Helmut J. Sobeczko, Zbigniew W. Solski, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, Opole 2009; ss. 326.

 • Ks. E. Mateja, Zbigniew W. Solski (red.), Między liturgiką a performatyką. Rekonesans I, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, Opole 2012; ss. 343.

 • Ks. E. Mateja, Zbigniew W. Solski (red.), Tradycje monastyczne w Europie. Między liturgiką a performatyką II,  Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, Opole 2016, ss. 364.

 

Artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach (recenzowane):

 • Zbigniew Solski, Miejsce nie-otwarte, w: Danuta Zalewska (red.), Kultura i terapia: przegląd problematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1992, s. 55-70.

 • Zbigniew W. Solski, Ukryta struktura ostatniego dramatu Karola Wojtyły, w: Zbigniew W. Solski (red.), Twórczość Karola Wojtyły, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998, s. 82-110.

 • Ks. Józef Tischner, Zbigniew W. Solski, Misterium ojcostwa, w: Twórczość Karola Wojtyły, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998, s. 129-137.

 • Zbigniew W. Solski, Ikony krawędzi, „Format”, 2002, nr 1-4, s. 10-11, 124.

 • Zbigniew W. Solski, Ikony krawędzi w  nowoczesnym dramacie poetyckim, w: Marek Lis i Zbigniew W. Solski (red.), Ikony Niewidzialnego, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, Opole 2003; s. 145- 160.

 • Zbigniew W. Solski, Księga czeka na obraz. Posłowie, w: Marek Lis i Zbigniew W. Solski (red.), Ikony Niewidzialnego, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, Opole 2003; s. 271- 279.

 • Zbigniew W. Solski, Scenograficzne pułapki w „Pułapce” Tadeusza Różewicza. Z zastosowań geometrii fraktalnej, „Dyskurs” 2004/2005, nr 2, s. 231-242.

 • Zbigniew W. Solski, Alegoria poety słowiańskiego w wierszu „Znów legenda” C.K. Norwida, „Studia Slavica”, t. IX., Ostrava 2005, s. 21-29.

 • Zbigniew W. Solski, Rozterki scenografa, czyli jak czytać Różewicza?, „Dyskurs”, 2005, nr 3, s. 234-244.

 • Zbigniew W. Solski, Obraz Mszy św. w „Do piachu” Tadeusza Różewicza, w: Helmut J. Sobeczko i Zbigniew W. Solski (red.), Liturgia w świecie widowisk, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, Opole 2005.

 • Helmut J. Sobeczko i Zbigniew W. Solski, „Dajmy przedstawienie za przedstawienie”. Wprowadzenie, w: Helmut J. Sobeczko i Zbigniew W. Solski (red.), Liturgia w świecie widowisk, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, Opole 2005, s. 5-13.

 • Zbigniew W. Solski, Eucharystia w literaturze, w: Marcin Worbs (red.),  Misterium Eucharystii, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego, Opole 2005, s. 33-41.

 • Zbigniew W Solski, Komizm powtórzenia w dramatach Tadeusza Różewicza, „Punkt po Punkcie”, 2005, z. 6, s. 175-183.

 • Zbigniew W. Solski, Dramaturgia fraktalna Tadeusza Różewicza, w: Kordian Bakuła i Dorota Heck (red.), „Efekt motyla”. Humaniści wobec teorii chaosu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 216-224.

 • Zbigniew W. Solski, Karola Wojtyły dramaturgia wnętrza, w: Jacek Głażewski i Witold Sadowski, Karol Wojtyła – poeta, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006, s. 113-122.

 • Zbigniew W. Solski, Dramaturgia zredukowana Samuela Becketta, w: Jan Ciechowicz (red.), Teatr małych form – konwencje i zjawiska, Wyd. Teatr Lalek „Pleciuga” w Szczecinie, Szczecin 2006, s. 107-121.

 • Zbigniew W. Solski, „Choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą”. Projekt „Ewangelie Dzieciństwa” Jarosława Freta, w: Magdalena Gołaczyńska i Ireneusz Guszpit (red.), Teatr-przestrzeń-ciało-dialog. Poszukiwania współczesnego teatru, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 135-147.

 • Zbigniew W. Solski, Ojcostwo i tożsamość, w: Zofia Zarębianka i Jan Machniak (red.), Przestrzeń słowa: twórczośćliteracka Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Instytut Polonistyki UJ, Katedra Teologii Duchowości PAT w Krakowie, Wyd. Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2006, s. 335 ;

 • Zbigniew W. Solski, Fatherhood and Identity, trans. Piotr Mizia, in: edited by Zofia Zarębianka,  Jan Machniak, The Space of the Word. The Literary Activity of Karol Wojtyła – John Paul II, John Paul II Institute of Intercultural Dialogue, Crakow 2011, s. 345-368;

 • Zbigniew W. Solski, Różewiczowskie formy niepokoju, „Studia Slavica” XI, Ostrava 2007, s. 109-116

 • Zbigniew W. Solski, Kropka Tadeusza Różewicza, „Punkt po Punkcie”, z. 7, Gdańsk 2006, s. 112-118.Zbigniew W. Solski, Liturgia w dramatach Tadeusza Różewicza, „Ethos” 2007, nr 1-2 (77-78), Ethos teatralny, s. 198-209.

 • Zbigniew W. Solski, Scenograficzne konsekwencje dramatu pisanego jako katalog, „Dyskurs”, 6/2007, s. 224-235.

 • Zbigniew W. Solski, Nieznana realizacja „Historyi o chwalebnym zmartwychwstaniu Pańskim”, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, 2007, nr 2, Dramat i liturgia, s. 178-188.

 • Zbigniew W. Solski, „Ce petit trou nommé Schlüsselburg” Tadeusza Różewicza, „Tematy z Szewskiej” nr 1/2007, Cisza, Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. 62-67.

 • Zbigniew W. Solski, Różewiczowskie twarze, „Studia Slavica” XII, s. 7-16.

 • Zbigniew W. Solski, Portret Tadeusza Różewicza, „Dyskurs” nr 7/2008, s. 358-367.

 • Zbigniew W. Solski, Muzyka Ariela i muzyka Kalibana, „Przestrzenie Teorii” 9/2008, s. 171-195.

 • Zbigniew W. Solski, Spektakl telewizyjny – nowe spojrzenie. Na przykładzie „Do piachu” Tadeusza Różewicza w reżyserii Kazimierza Kutza, w: Eugeniusz Wilk, Iwona Kolasińska-Pasterczyk (red.), Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury?, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 405-415.

 • Zbigniew W. Solski, Metamorfozy tomiku „Niepokój” Tadeusza Różewicza, w: Krystyna Jakowska, Dariusz Kulesza (red.), Polski cykl liryczny, Białystok 2008, s. 275-286.

 • Z. W. Solski, W laboratorium form rodzinnych. Szkic do interpretacji „Białego małżeństwa” Tadeusza Różewicza, w: Agata Adamiecka-Sitek, Dorota Buchwald (red.), Konstelacje rodzinne. Obraz rodziny w polskim dramacie i teatrze w perspektywie gender i queer, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2009, s.111- 128.

 • Zbigniew W. Solski, Rękopis „Kartoteki”, „Przestrzenie Teorii”, 2009, nr 12, s. 75-117.

 • Helmut J. Sobeczko i Zbigniew W. Solski – „Nieusuwalna obecność na nieekspresyjnej krawędzi tekstu”. Wprowadzenie, w: Helmut J. Sobeczko, Zbigniew W. Solski (red.), Słowo i gest, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teleologicznego UO, Opole 2009, s. 5-11.

 • Zbigniew W. Solski – „Słowo unieważnione”. Różewicz o Laboratorium Grotowskiego, w: Helmut J. Sobeczko, Zbigniew W. Solski (red.), Słowo i gest, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, Opole 2009, s. 239-249.

 • Zbigniew W. Solski, Tadeusz Różewicz o Jerzym Grotowskim: „nasze drogi się rozeszły, a (…) zdawały się zbliżać”, w: Krzysztof Dmitruk, Anna Jamrozek-Sowa, Jolanta Pasterska, Stanisław Uliasz (red.), W stronę źródeł twórczości Jerzego Grotowskiego, Uniwersytet Rzeszowski, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów 2009, s. 57-68.

 • Zbigniew W. Solski, Dwie rękopiśmienne wersje „Kartoteki” Tadeusza Różewicza, „Przestrzenie Teorii”, 2010, nr 13, s. 29-54.

 • Zbigniew W. Solski, Cielesność w „wierszach-malowankach” ze zbioru „Kup kota w worku” Tadeusza Różewicza”, w: Tomasz Cieślak, Krystyna Pietrych (red.), Cielesność w polskiej poezji najnowszej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 121-131.

 • Zbigniew W. Solski, Prorok Eliasz w wizjach Martina Bubera i Bolesława Leśmiana, w: Ewa Partyga, Maria Prussak (red.), Życie księgi. Biblia a dramat i teatr współczesny, Oficyna Wydawnicza Errata, Warszawa 2010, s. 88-100.

 • Zbigniew W. Solski, „Nasze małe życie zaokrąglone snem” – „zegar” i „chmura” w „Burzy” Williama Shakespeare’ a, w: Krystyna Płachcińska, Michał Kuran (red.), Miscellanea literackie i teatralne (od Kochanowskiego do Mrożka) Profesorowi Janowi Okoniowi przez przyjaciół i uczniów na 70. urodziny zebrane, Część II: Tradycje literackie i teatralne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 369-378.

 • Zbigniew W. Solski, Z teatru zewnętrznego do teatru wewnętrznego, w: Anna Krajewska, Danuta Ulicka, Piotr Dobrowolski (red.), Dramatyczność i dialogowość w kulturze, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010, s. 216-227.

 • Zbigniew W. Solski, Primaaprilisowa kropka Tadeusza Różewicza, w: Tadeusz Różewicz, Kartoteka: reprint, Biuro Literackie, Instytut im. J. Grotowskiego, Wrocław 2011.

 • Zbigniew W. Solski, Ionesco i „rozpierzchłe gałązki”, „Teatr” 2012, nr 11, s. 52-53.

 • Zbigniew W. Solski, Rola teatru we współczesnych grach społecznych w Polsce. Wprowadzenie, w:, Polonistyka wobec wyzwań współczesności, V Kongres Polonistyki Zagranicznej, Brzeg – Opole, 10-13 lipca 2012, pod red. Stanisława Gajdy, Ireny Jokiel,  t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, s. 727-732.

 • Zbigniew W. Solski, Niskie Łąki Tymoteusza Karpowicza, w:, Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej, pod red. Ewy Wąchockiej, Doroty Fox, Anety Głowackiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 39-49.

 • Zbigniew W. Solski, „…i owo”. Humor i humory Tadeusza Różewicza, „Dyskurs” 2015, nr 19, s. 162-175.

 • Zbigniew W. Solski, Zapisani na ziemi. „Armine, sister” w Teatrze Zar, w: Tradycje monastyczne w Europie. Między liturgiką a performatyką II,  pod. red. Erwina Matei, Zbigniewa W. Solskiego, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, Opole 2016, s. 283-296.

 • Erwin Mateja, Zbigniew W. Solski, W kręgu monastycznych performansów. Wprowadzenie, w: Tradycje monastyczne w Europie. Między liturgiką a performatyką II,  pod. red. Erwina Matei, Zbigniewa W. Solskiego, Redakcja Wydawnictw Wydziału  Teologicznego UO, Opole  2016, s. 5-6.

 • Zbigniew Władysław Solski, Spór o kropkę Tadeusza Różewicza, w: Tadeusz Różewicz, Kartoteka: reprint, posłowie: Zbigniew Władysław Solski, oprac. graf. Barbara Kaczmarek, Magdalena Kocińska, Wyd. drugie poprawione, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2016, s. 1-8.

 • Zbigniew W. Solski, Pogranicza liturgii i teatru. Posłowie, w: Tradycje monastyczne w Europie. Między liturgiką a performatyką II,  pod. red. Erwina Matei, Zbigniewa W. Solskiego, Redakcja Wydawnictw Wydziału  Teologicznego UO, Opole  2016, s. 337-346.

 • Zbigniew W. Solski, Zasada Falkiewicza, w: Krytyka po przełomie. Wybrane problemy z dwudziestopięciolecia 1989-2014 literacka dwudziestopięciolecia 1989-2014, pod red. Marka Kurkiewicza, Roberta Mielhorskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2016, s. 87-100.

 • Збuвнев  Владuслав Сольскu, «Еслu бы кто и из мертвьх воскрес, не поверят», в: Театр – пространство – тело – диалог. Исследования в современном театре, под ред. М. Голачинской и И. Гушпита , Гуманитарный Центр, Харьков 2017, c. 169-184.

 • Zbigniew Władysław Solski, Rzeźbiarze i demon teorii, „Zeszyt Rzeźbiarski”, nr 9, 2017, s. 50-52.

 • Zbigniew Władysław Solski, Obrus. O definicji performansu, „Dyskurs” nr 26, 2018, s. 6-29.

 • Zbigniew Władysław Solski, Pokoleniowa agorafobia: Tymoteusz Karpowicz i Rafał Wojaczek, w: Krytyka towarzysząca, krytyka pokoleniowa… Od Młodej Polski po koniec XX  wieku, pod red. Roberta Mielhorskiego, współpraca red. Agnieszka Grzelak, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2019, s. 145-160.

 • Zbigniew Władysław Solski, O naturze tragedii. Kilka pytań po lekturze Różewicza, w: Gangliony pękają mi od niewyrażalnych myśli. Prace ofiarowane Profesorowi Lechowi Sokołowi, pod red. Magdaleny Hasiuk i Antoniego Wincha, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2019, s. 327-334.

 • Zbigniew Władysław Solski, Artysta w kręgu mitów późnej nowoczesności, „Dyskurs” nr 27, 2019, s. 108-125.

 • Zbigniew Władysław Solski, Pomnik Pomordowanych Profesorów Lwowskich. Konteksty, „Zeszyt Rzeźbiarski”, nr 10, 2020, s. 45-49.

 • Zbigniew Władysław Solski, Wędrówka na Zachód, w: Katarzyna Koczyńska-Kielan, Celadon? Ćwiczenia z obcości (katalog), ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu, Wrocław 2021, s. 157-172;

 • Zbigniew Władysław Solski, Sokołowsko. Inicjacje artystyczne Krzysztofa Kieślowskiego, w: Między filmem a teatrem, pod red. Justyny Kowal, Milana Lesiaka, Piotra Rudzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2022, s. 195-206;

Inne:

 • Zbigniew Solski, Przesłanie i Przypisy do inscenizacji, w: Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim (program teatralny Państwowego Teatru Lalek w Wałbrzychu), Wałbrzych 1983.

 • Współredakcja ze Stanisławem Beresiem, Andrzejem Falkiewiczem i Krystyną Miłobędzką: Sen o chlebie (Antologia poezji osób niepełnosprawnych), Wrocław 1989.

 • Zbigniew Solski, Teatr chleba, „Kultura Dolnośląska” 1990, nr 2-4, s. 7-8.

 • Zbigniew Solski, Okno Edyty Stein. Genezis (teczka grafik), Towarzystwo im. Edyty Stein, Wrocław 1992.

 • Zbigniew W. Solski, Zapiski na odwrocie fotografii, w: Album: w przestrzeniach poezji Karola Wojtyły, teksty: Bolesław Taborski, Jan Miodek, Zbigniew W. Solski; Fotografie: Jacek Lalak, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Wrocław 1997, s. 9-13.

 • Zbigniew W. Solski, Z szuflady przyjaciela,  http:www.biuroliterackie.pl/przystan/czytaj.php?site=100&co+txt_3688, 2011.02.18.

 • Zbigniew W. Solski, eNN, Andrzej P. Bator, Wydawnictwo Miniatura, Kraków 2012 (recenzja), „Topos” 2012, nr 1-2, s. 228-229.

 • Zbigniew W. Solski, Zapisani na ziemi. „Armine, sister” w Teatrze Zar, ArtPapier, 2015, nr 5, http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=219&artykul=4828, 2015.06.11

 • Zbigniew W. Solski, Figury niemożliwe. „Antygona” w Teatrze M.I.S.T, ArtPapier 2015, nr 11, http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=225&artykul=4956&kat=4, 11, 2015.06.11

 • Zbigniew W. Solski, „Kotwice rzeczowości” w dramatach Tymoteusza Karpowicza, portliteracki.pl/przystan/teksty/kotwice-rzeczowosci-w-dramatach-tymoteusza-karpowicza/ (od 26.08.2015)

 • Zbigniew Władysław Solski, „Bądźmy wspaniałomyślni”. Rozmowa z Krystyną Cybińską, „Format” nr 78, 2018, s. 106-107.

 • Zbigniew Władysław Solski, Projekt dramaturgiczny „Die Gottlobmaschine”, „Format Literacki”, nr 4, 2018, s. 14-23.

 • Zbigniew Władysław Solski, Spatynowany kamień w przestrzeni publicznej, w: Rzeźba w przestrzeni publicznej (katalog), pod red. Grzegorza Niemyjskiego, Strzegom 2021;

 • Zbigniew Władysław Solski, , „Czysty kształt” Augusta Zamoyskiego, w: Kształt (katalog), pod red. Grzegorza Niemyjskiego, Strzegom 2022;

 • Zbigniew Władysław Solski, Ładność, w: Ładne rzeczy. Wystawa prac wykładowców Wydziału Rzeźby i Mediacji Sztuki 27.01- 27.02.2022 (katalog), ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu, Galeria Sztuki w Legnicy, Legnica 2022;

 

Wygłoszone referaty:

 • Zbigniew Władysław Solski, Ukryta struktura ostatniego dramatu Karola Wojtyły (referat), Sesja naukowa „Twórczość Karola Wojtyły”, Wrocław 18.05.1997, Studium Generale, Uniwersytet Wrocławski;

 • Zbigniew Władysław Solski, „Eliasz” Martina Bubera (referat), Międzynarodowa sesja naukowa „Inspiracje biblijne w literaturze”, Wrocław  22.11.1998, Pracownia Kultury i Języków Żydów Polskich Instytut Filologii Polskiej,  Uniwersytet Wrocławski;

 • Zbigniew Władysław Solski, Muzyka Ariela i muzyka Kalibana w „Burzy” Williama    Shakespeare’a. (referat). XXIX Ogólnopolska Konferencja Estetyczna „Filozofia muzyki”, Kraków-Mogilany, 13-15.05. 2002, Zakład Estetyki, Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński;

 • Zbigniew Władysław Solski, „Zegar” i „chmura” w „Burzy” Williama Shakespeare’a. Analiza „wiązki” gier językowych (referat), III Zielonogórskie Sympozjum Filozoficzne. „Wokół filozofii Karla R. Poppera”, Zielona Góra 12-14 września 2002 r., Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego;

 • Zbigniew Władysław Solski, Ikony krawędzi w nowoczesnym dramacie współczesnym (referat), Międzynarodowa konferencja „Ikony niewidzialnego”, Opole 15-16.05.2003, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Katedra Egzegezy Ksiąg Nowego Testamentu, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Opolski;

 • Zbigniew Władysław Solski, Warsztaty teatralne: samorealizacja (referat), Międzynarodowa konferencja naukowa „Pedagogika kreatywna wyzwaniem XXI wieku”, Opole21-22.05.2004, Instytut Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet Opolski;

 • Zbigniew Władysław Solski, Dramaturg wobec nieprzewidywalnego. Szkic do analizy wybranych sztuk Tadeusza Różewicza (referat), Ogólnopolska konferencja naukowa „Efekt motyla”. Teoria chaosu a humanistyka, Wrocław 27-28.05.2004, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski;

 • Zbigniew Władysław Solski „Choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą”. Projekt „Ewangelie dzieciństwa” Jarosława Freta (referat), Ogólnopolska konferencja naukowa „Teatr – Przestrzeń – Ciało – Dialog. Poszukiwania we współczesnym teatrze”, Wrocław 26-28.11.2004, Zakład Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski;

 • Zbigniew Władysław Solski, Komizm powtórzenia w dramatach Tadeusza Różewicza (referat),       Ogólnopolska konferencja „Śmiech”, Gdańsk 8-10.11. 2005, Gdański Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Nadbałtyckie Centrum Kultury, wydawnictwo słowo/obraz/terytoria; Karola Wojtyły dramaturgia wnętrza (referat), Ogólnopolska konferencja naukowa ”Karol Wojtyła – poeta”, Warszawa 20-22.10.2005, Uniwersytet Warszawski;

 • Zbigniew Władysław Solski, Spektakl telewizyjny – nowe spojrzenie. Na przykładzie „Do piachu” Tadeusza Różewicza (referat), Ogólnopolska konferencja „Nowa wizualność – nowy paradygmat kultury?”, Kraków 2005, Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Komitet Nauk o Kulturze PAN;

 • Zbigniew Władysław Solski, Obraz Mszy św. W „Do piachu” Tadeusza Różewicza (referat), Międzynarodowa konferencja naukowa „Teatr – kultura  liturgia”, Opole – Wrocław 16-17.03.2005, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Katedra Liturgiki i Hagiografii, Katedra Egzegezy Ksiąg Nowego Testamentu, Wydział Teologiczny Uniwersytet Opolski, Ośrodek Badań Twórczości J. Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych we Wrocławiu;

 •  Zbigniew Władysław Solski, Kropka Tadeusza Różewicza (referat), Ogólnopolska konferencja „Koniec”, Gdańsk 8-10.11. 2006, Gdański Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Nadbałtyckie Centrum Kultury, wydawnictwo słowo/obraz/terytoria;

 •  Zbigniew Władysław Solski, Promieniowanie – kluczowa kategoria twórczości Karola Wojtyły (referat), Ogólnopolska konferencja naukowa „Słowo-myśl-ethos w twórczości Jana Pawła II”, Kielce 27.03.2007, Instytut Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego;

 • Zbigniew Władysław Solski, Metamorfozy tomiku „Niepokój” Tadeusza Różewicza (referat), Międzynarodowa konferencja naukowa „Cykl liryczny w Polsce”, Turośń Kościelna 27-30.09.2007, Zakład Literatury Międzywojennej i Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej, Uniwersytet w Białymstoku;

 • Zbigniew Władysław Solski, Z teatru zewnętrznego do teatru wewnętrznego (referat), Ogólnopolska konferencja naukowa „Dramatyczność i dialogowość w kulturze”, Kołobrzeg 16-19.10.2007, Pracownia Estetyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zakład Teorii Literatury i Poetyki Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego;

 • Zbigniew Władysław Solski, W laboratorium rodzinnych relacji. Szkic do interpretacji „Białego małżeństwa” Tadeusza Różewicza (referat), Ogólnopolska konferencja naukowa „Konstelacje rodzinne. Obraz rodziny w polskim dramacie i teatrze w perspektywie gender i queer. Aneks”, Warszawa 9.05.2008, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego;

 • Zbigniew Władysław Solski, Prorok Eliasz w wizjach Martina Bubera i Bolesława Leśmiana (referat), Ogólnopolska konferencja naukowa „Biblia a dramat i teatr współczesny”, Warszawa 10-12.11.2008, Instytut Sztuki PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego;

 • Zbigniew Władysław Solski, „Słowo unieważnione”. Różewicz o Laboratorium Grotowskiego (referat), Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Słowo i gest”, Opole 22-23.10.2008, Uniwersytet Opolski, Instytut im. J. Grotowskiego we Wrocławiu;

 • Zbigniew Władysław Solski, Tadeusz Różewicz w sieci. Od liberatury do e-dramatu (referat), Ogólnopolska konferencja „Od liberatury do e-literatury”, Opole 23-25.11.2009, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Opolski; Cielesność w późnych wierszach Tadeusza Różewicza (referat), Ogólnopolska konferencja „Cielesność w poezji najnowszej”, Łódź 23-25.09.2008,  Katedra Literatury Polskiej XX i XXI w, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki;

 • Zbigniew Władysław Solski, Między teatrem a filmem: „Kartoteka” Tadeusza Różewicza” (referat), Ogólnopolska konferencja naukowa „Między filmem a teatrem”, Wrocław 13-14.05.2010, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski;

 • Zbigniew Władysław Solski, „Charon od świtu do świtu” Tymoteusza Karpowicza. Biografia sztuki (referat), Międzynarodowa konferencja naukowa „Między liturgiką a performatyką”, 23-24.11.2011 Opole, Katedra Teatru, Filmu i Nowych Mediów; Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Katedra Liturgiki, Hagiografii i Obrzędowości, Instytut Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej, Zakład Historii i Teorii Teatru; Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu;

 • Zbigniew Władysław Solski, Dramaturgia Tymoteusza Karpowicza w refleksji Andrzeja Falkiewicza (referat), „Nie przeczytane”. Konferencja poświęcona dziełu Andrzeja Falkiewicza”, Poznań 12-13.04.2012 r.,  Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza;

 • Zbigniew Władysław Solski, Dramaturgia Tymoteusza Karpowicza (referat), V Kongres Polonistyki Zagranicznej, Brzeg-Opole 10-13.07.2012, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Opolski;

 • Zbigniew Władysław Solski, Rola teatru we współczesnych grach społecznych w Polsce. Wprowadzenie (referat), V Kongres Polonistyki Zagranicznej, teatrologiczny panel dyskusyjny „Teatr i paradygmaty tożsamości kulturowej w Polsce”, Brzeg-Opole 10-13.07.2012, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Opolski;

 • Zbigniew Władysław Solski, Performatyka – pogranicza liturgii i teatru (referat), Wrocław, 7.01.2014, Studium Generale, Uniwersytet Wrocławski;

 • Zbigniew Władysław Solski, Medytacje przechodzące czasami w dramat. O dramaturgii Karola Wojtyły (referat), Wrocław 29.04.2014, Wrocławskie Centrum Seniora;

 • Zbigniew Władysław Solski, Wykluczeni w dramatach Tymoteusza Karpowicza (referat), V Symposium Opoliensis „Nie-swoje, nie-obce w literaturach i kulturach słowiańskich”, Opole, 8-9.05.2014, Katedra Slawistyki, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Uniwersytet Opolski;

 • Zbigniew Władysław Solski, Rodzina w dramatach Karola Wojtyły (referat), III Międzynarodowa konferencja naukowa „Wychowanie w Rodzinie. Konteksty historyczne i współczesne”, Jelenia Góra -Szklarska Poręba, 15-16.05. 2014, Zakład Historii Edukacji, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Karkonoska Państwowa  Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze;

 • Zbigniew Władysław Solski, Niskie Łąki Tymoteusza Karpowicza (referat), Międzynarodowa konferencja naukowa „Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej”, Katowice, 24 – 25.09.2014, Zakład Teatru i Dramatu, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski;

 • Zbigniew Władysław Solski, Cisza i milczenie. Performanse Benedyktynów Tynieckich (referat), Międzynarodowa Konferencja „Tradycje monastyczne w Europie. Między liturgiką a performatyką II”, Opole – Wrocław, 22 – 23.10.2014, Instytut Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej, Wydział Teologiczny, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Wydział Filologiczny,  Uniwersytet Opolski,  Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, Institut für Slawistik w Friedrich-Schiller-Universität w Jenie;

 • Zbigniew Władysław Solski, „Teatralność” filmów Krzysztofa Kieślowskiego (referat), Ogólnopolska konferencja naukowa „Między filmem a teatrem III. Na granicy: środkowoeuropejska przestrzeń kulturowa”, Wrocław  23-24.04.2015, Zakład Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Dydaktyki Literatury, Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Wrocławski, Teatr Polski we Wrocławiu;

 • Zbigniew Władysław Solski, Ekscendencja w twórczości Tymoteusza Karpowicza (referat), Ogólnopolska konferencja naukowa „Absolut nieobecny? Literatura XX wieku jako miejsce teologiczno-filozoficznego namysłu nad transcendencją”, Warszawa 21.10.2015, Katedra Filozofii Religii, Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego;

 • Zbigniew Władysław Solski, Spatynowany kamień w przestrzeni publicznej (referat), Konferencja / wernisaż „Rzeźba w przestrzeni publicznej”, VII Strzegomskie Biennale Rzeźby w Granicie, Strzegomskie Centrum Kultury, Strzegom, 5.08.2018;

 • Zbigniew Władysław Solski, „Czysty kształt” Augusta Zamoyskiego (referat), Konferencja / wernisaż „Kształt”, VIII Strzegomskie Biennale Rzeźby w Granicie, Strzegomskie Centrum Kultury, Strzegom, 5.08.2021;

 • Zbigniew Władysław Solski, Medytacje św. Jana Pawła II. Kilka pytań (referat), Międzynarodowa konferencja naukowa Wojtyła/Grotowski. Religijny horyzont nowoczesnego teatru i dramatu w Polsce i na świecie, Instytut Teatralny w Warszawie, 18-20.11.2021;

 • Zbigniew Władysław Solski, Rafał Piotr Solski, 3 D. „To już było”(referat), Międzynarodowa konferencja naukowa „Druk 3 D jako narzędzie kreatywnych rozwiązań sztuk wizualnych”, Katedra Mediacji Sztuki, ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu, 26-27.04.2022;

 • Zbigniew Władysław Solski, Kultura współczesna. Kilka pytań (referat), III Ogólnopolska konferencja naukowa „Problemy i perspektywy kultury współczesnej”, Fundacja Tygiel, Lublin 21.10.2022;