Publikacje

publikacje

 

Monografie:

 • Zbigniew W. Solski, Ikony krawędzi w dramatach Samuela Becketta, Karola Wojtyły i Martina Bubera. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002 , ss. 214.
 • Zbigniew W. Solski, Fiszki Tadeusza Różewicza. Technika kompozycji w dramacie i poezji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, ss. 410.

 

Redakcja i współredakcja monografii:

 

 • Zbigniew W. Solski (red.), Twórczość Karola Wojtyły. Materiały z sesji zorganizowanej z okazji 46. Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu, wstęp: Roman Duda, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998, ss. 141.
 • ks. Marek Lis, Zbigniew W. Solski (red.), Ikony Niewidzialnego, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, wstęp Józef Musielok (Rektor UO), posłowie Zbigniew W. Solski, Opole 2003; ss. 279.
 • ks. Helmut J. Sobeczko, Zbigniew W. Solski (red.), Liturgia w świecie widowisk, wstęp ks. Helmut J. Sobeczko, Zbigniew W. Solski, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, Opole 2005; ss. 371.
 • ks. Helmut J. Sobeczko, Zbigniew W. Solski (red.):  Słowo i gest, wstęp ks. Helmut J. Sobeczko, Zbigniew W. Solski, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, Opole 2009; ss. 326.
 • Ks. E. Mateja, Zbigniew W. Solski (red.), Między liturgiką a performatyką. Rekonesans I, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, Opole 2012; ss. 343.
 • Ks. E. Mateja, Zbigniew W. Solski (red.), Tradycje monastyczne w Europie. Między liturgiką a performatyką II,  Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, Opole 2006, ss. 364.

 

Artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach (recenzowane):

 • Zbigniew Solski, Miejsce nie-otwarte, w: Danuta Zalewska (red.), Kultura i terapia: przegląd problematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1992, s. 55-70.
 • Zbigniew W. Solski, Ukryta struktura ostatniego dramatu Karola Wojtyły, w: Zbigniew W. Solski (red.), Twórczość Karola Wojtyły, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998, s. 82-110.
 • Ks. Józef Tischner, Zbigniew W. Solski, Misterium ojcostwa, w: Twórczość Karola Wojtyły, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998, s. 129-137.
 • Zbigniew W. Solski, Ikony krawędzi, „Format”, 2002, nr 1-4, s. 10-11, 124.
 • Zbigniew W. Solski, Ikony krawędzi w  nowoczesnym dramacie poetyckim, w: Marek Lis i Zbigniew W. Solski (red.), Ikony Niewidzialnego, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, Opole 2003; s. 145- 160.
 • Zbigniew W. Solski, Księga czeka na obraz. Posłowie, w: Marek Lis i Zbigniew W. Solski (red.), Ikony Niewidzialnego, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, Opole 2003; s. 271- 279.
 • Zbigniew W. Solski, Scenograficzne pułapki w „Pułapce” Tadeusza Różewicza. Z zastosowań geometrii fraktalnej, „Dyskurs” 2004/2005, nr 2, s. 231-242.
 • Zbigniew W. Solski, Alegoria poety słowiańskiego w wierszu „Znów legenda” C.K. Norwida, „Studia Slavica”, t. IX., Ostrava 2005, s. 21-29.
 • Zbigniew W. Solski, Rozterki scenografa, czyli jak czytać Różewicza?, „Dyskurs”, 2005, nr 3, s. 234-244.
 • Zbigniew W. Solski, Obraz Mszy św. w „Do piachu” Tadeusza Różewicza, w: Helmut J. Sobeczko i Zbigniew W. Solski (red.), Liturgia w świecie widowisk, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, Opole 2005.
 • Helmut J. Sobeczko i Zbigniew W. Solski, „Dajmy przedstawienie za przedstawienie”. Wprowadzenie, w: Helmut J. Sobeczko i Zbigniew W. Solski (red.), Liturgia w świecie widowisk, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, Opole 2005, s. 5-13.
 • Zbigniew W. Solski, Eucharystia w literaturze, w: Marcin Worbs (red.),  Misterium Eucharystii, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego, Opole 2005, s. 33-41.
 • Zbigniew W Solski, Komizm powtórzenia w dramatach Tadeusza Różewicza, „Punkt po Punkcie”, 2005, z. 6, s. 175-183.
 • Zbigniew W. Solski, Dramaturgia fraktalna Tadeusza Różewicza, w: Kordian Bakuła i Dorota Heck (red.), „Efekt motyla”. Humaniści wobec teorii chaosu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 216-224.
 • Zbigniew W. Solski, Karola Wojtyły dramaturgia wnętrza, w: Jacek Głażewski i Witold Sadowski, Karol Wojtyła – poeta, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006, s. 113-122.
 • Zbigniew W. Solski, Dramaturgia zredukowana Samuela Becketta, w: Jan Ciechowicz (red.), Teatr małych form – konwencje i zjawiska, Wyd. Teatr Lalek „Pleciuga” w Szczecinie, Szczecin 2006, s. 107-121.
 • Zbigniew W. Solski, „Choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą”. Projekt „Ewangelie Dzieciństwa” Jarosława Freta, w: Magdalena Gołaczyńska i Ireneusz Guszpit (red.), Teatr-przestrzeń-ciało-dialog. Poszukiwania współczesnego teatru, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 135-147.
 • Zbigniew W. Solski, Ojcostwo i tożsamość, w: Zofia Zarębianka i Jan Machniak (red.), Przestrzeń słowa: twórczość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Instytut Polonistyki UJ, Katedra Teologii Duchowości PAT w Krakowie, Wyd. Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2006, s. 335-358;
 • Zbigniew W. Solski, Fatherhood and Identity, trans. Piotr Mizia, in: edited by Zofia Zarębianka,  Jan Machniak, The Space of the Word. The Literary Activity of Karol Wojtyła – John Paul II, John Paul II Institute of Intercultural Dialogue, Crakow 2011, s. 345-368;
 • Zbigniew W. Solski, Różewiczowskie formy niepokoju, „Studia Slavica” XI, Ostrava 2007, s. 109-116 .
 • Zbigniew W. Solski, Kropka Tadeusza Różewicza, „Punkt po Punkcie”, z. 7, Gdańsk 2006, s. 112-118.
 • Zbigniew W. Solski, Liturgia w dramatach Tadeusza Różewicza, „Ethos” 2007, nr 1-2 (77-78), Ethos teatralny, s. 198-209.
 • Zbigniew W. Solski, Scenograficzne konsekwencje dramatu pisanego jako katalog, „Dyskurs”, 6/2007, s. 224-235.
 • Zbigniew W. Solski, Nieznana realizacja „Historyi o chwalebnym zmartwychwstaniu Pańskim”, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, 2007, nr 2, Dramat i liturgia, s. 178-188.
 • Zbigniew W. Solski, „Ce petit trou nommé Schlüsselburg” Tadeusza Różewicza, „Tematy z Szewskiej” nr 1/2007, Cisza, Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. 62-67.
 • Zbigniew W. Solski, Różewiczowskie twarze, „Studia Slavica” XII, s. 7-16.
 • Zbigniew W. Solski, Portret Tadeusza Różewicza, „Dyskurs” nr 7/2008, s. 358-367.
 • Zbigniew W. Solski, Muzyka Ariela i muzyka Kalibana, „Przestrzenie Teorii” 9/2008, s. 171-195.
 • Zbigniew W. Solski, Spektakl telewizyjny – nowe spojrzenie. Na przykładzie „Do piachu” Tadeusza Różewicza w reżyserii Kazimierza Kutza, w: Eugeniusz Wilk, Iwona Kolasińska-Pasterczyk (red.), Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury?, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 405-415.
 • Zbigniew W. Solski, Metamorfozy tomiku „Niepokój” Tadeusza Różewicza, w: Krystyna Jakowska, Dariusz Kulesza (red.), Polski cykl liryczny, Białystok 2008, s. 275-286.
 • Z. W. Solski, W laboratorium form rodzinnych. Szkic do interpretacji „Białego małżeństwa” Tadeusza Różewicza, w: Agata Adamiecka-Sitek, Dorota Buchwald (red.), Konstelacje rodzinne. Obraz rodziny w polskim dramacie i teatrze w perspektywie gender i queer, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2009, s.111- 128.
 • Zbigniew W. Solski, Rękopis „Kartoteki”, „Przestrzenie Teorii”, 2009, nr 12, s. 75-117.
 • Helmut J. Sobeczko i Zbigniew W. Solski – „Nieusuwalna obecność na nieekspresyjnej krawędzi tekstu”. Wprowadzenie, w: Helmut J. Sobeczko, Zbigniew W. Solski (red.), Słowo i gest, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teleologicznego UO, Opole 2009, s. 5-11.
 • Zbigniew W. Solski – „Słowo unieważnione”. Różewicz o Laboratorium Grotowskiego, w: Helmut J. Sobeczko, Zbigniew W. Solski (red.), Słowo i gest, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, Opole 2009, s. 239-249.
 • Zbigniew W. Solski, Tadeusz Różewicz o Jerzym Grotowskim: „nasze drogi się rozeszły, a (…) zdawały się zbliżać”, w: Krzysztof Dmitruk, Anna Jamrozek-Sowa, Jolanta Pasterska, Stanisław Uliasz (red.), W stronę źródeł twórczości Jerzego Grotowskiego, Uniwersytet Rzeszowski, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów 2009, s. 57-68.
 • Zbigniew W. Solski, Dwie rękopiśmienne wersje „Kartoteki” Tadeusza Różewicza, „Przestrzenie Teorii”, 2010, nr 13, s. 29-54.
 • Zbigniew W. Solski, Cielesność w „wierszach-malowankach” ze zbioru „Kup kota w worku” Tadeusza Różewicza”, w: Tomasz Cieślak, Krystyna Pietrych (red.), Cielesność w polskiej poezji najnowszej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 121-131.
 • Zbigniew W. Solski, Prorok Eliasz w wizjach Martina Bubera i Bolesława Leśmiana, w: Ewa Partyga, Maria Prussak (red.), Życie księgi. Biblia a dramat i teatr współczesny, Oficyna Wydawnicza Errata, Warszawa 2010, s. 88-100.
 • Zbigniew W. Solski, „Nasze małe życie zaokrąglone snem” – „zegar” i „chmura” w „Burzy” Williama Shakespeare’ a, w: Krystyna Płachcińska, Michał Kuran (red.), Miscellanea literackie i teatralne (od Kochanowskiego do Mrożka) Profesorowi Janowi Okoniowi przez przyjaciół i uczniów na 70. urodziny zebrane, Część II: Tradycje literackie i teatralne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 369-378.
 • Zbigniew W. Solski, Z teatru zewnętrznego do teatru wewnętrznego, w: Anna Krajewska, Danuta Ulicka, Piotr Dobrowolski (red.), Dramatyczność i dialogowość w kulturze, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010, s. 216-227.
 • Zbigniew W. Solski, Primaaprilisowa kropka Tadeusza Różewicza, w: Tadeusz Różewicz, Kartoteka: reprint, Biuro Literackie, Instytut im. J. Grotowskiego, Wrocław 2011.
 • Zbigniew W. Solski, Ionesco i „rozpierzchłe gałązki”, „Teatr” 2012, nr 11, s. 52-53.
 • Zbigniew W. Solski, Rola teatru we współczesnych grach społecznych w Polsce. Wprowadzenie, w:, Polonistyka wobec wyzwań współczesności, V Kongres Polonistyki Zagranicznej, Brzeg – Opole, 10-13 lipca 2012, pod red. Stanisława Gajdy, Ireny Jokiel,  t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, s. 727-732.
 • Zbigniew W. Solski, Niskie Łąki Tymoteusza Karpowicza, w:, Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej, pod red. Ewy Wąchockiej, Doroty Fox, Anety Głowackiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 39-49.
 • Zbigniew W. Solski, „…i owo”. Humor i humory Tadeusza Różewicza, „Dyskurs” 2015, nr 19, s. 162-175.
 • Zbigniew W. Solski, Zapisani na ziemi. „Armine, sister” w Teatrze Zar, w: Tradycje monastyczne w Europie. Między liturgiką a performatyką II,  pod. red. Erwina Matei, Zbigniewa W. Solskiego, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, Opole 2016, s. 283-296.
 • Erwin Mateja, Zbigniew W. Solski, W kręgu monastycznych performansów. Wprowadzenie, w: Tradycje monastyczne w Europie. Między liturgiką a performatyką II,  pod. red. Erwina Matei, Zbigniewa W. Solskiego, Redakcja Wydawnictw Wydziału  Teologicznego UO, Opole  2016, s. 5-6.
 • Zbigniew W. Solski, Pogranicza liturgii i teatru. Posłowie, w: Tradycje monastyczne w Europie. Między liturgiką a performatyką II,  pod. red. Erwina Matei, Zbigniewa W. Solskiego, Redakcja Wydawnictw Wydziału  Teologicznego UO, Opole  2016, s. 337-346.
 • Zbigniew W. Solski, Zasada Falkiewicza, w: Polska krytyka literacka dwudziestopięciolecia 1989-2014, pod red. Roberta Mielhorskiego, Bydgoszcz [w przygotowaniu].

 

Inne:

 • [Zbigniew Solski, Przesłanie i Przypisy do inscenizacji, w: Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim (program teatralny Państwowego Teatru Lalek w Wałbrzychu), Wałbrzych 1983][1]
 • [Współredakcja ze Stanisławem Beresiem, Andrzejem Falkiewiczem i Krystyną Miłobędzką: Sen o chlebie (Antologia poezji osób niepełnosprawnych), Wrocław 1989]
 • [Zbigniew Solski, Teatr chleba, „Kultura Dolnośląska” 1990, nr 2-4, s. 7-8.]
 • [Zbigniew Solski, Okno Edyty Stein. Genezis (teczka grafik), Towarzystwo im. Edyty Stein, Wrocław 1992]
 • [Zbigniew W. Solski, Zapiski na odwrocie fotografii, w: Album: w przestrzeniach poezji Karola Wojtyły, teksty: Bolesław Taborski, Jan Miodek, Zbigniew W. Solski; Fotografie: Jacek Lalak, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Wrocław 1997, s. 9-13]

 

Wygłoszone referaty

 • Ukryta struktura ostatniego dramatu Karola Wojtyły (referat), Sesja naukowa „Twórczość Karola Wojtyły”, Wrocław 18.05.1997, Studium Generale, Uniwersytet Wrocławski;
 • „Eliasz” Martina Bubera (referat), Międzynarodowa sesja naukowa „Inspiracje biblijne w literaturze”, Wrocław  22.11.1998, Pracownia Kultury i Języków Żydów Polskich Instytut Filologii Polskiej,  Uniwersytet Wrocławski;
 •  Muzyka Ariela i muzyka Kalibana w „Burzy” Williama Shakespeare’a. (referat).
 • XXIX Ogólnopolska Konferencja Estetyczna „Filozofia muzyki”, Kraków-Mogilany, 13-15.05. 2002, Zakład Estetyki, Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński;
 • „Zegar” i „chmura” w „Burzy” Williama Shakespeare’a. Analiza „wiązki” gier językowych (referat), III Zielonogórskie Sympozjum Filozoficzne. „Wokół filozofii Karla R. Poppera”, Zielona Góra 12-14 września 2002 r., Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego;
 • Ikony krawędzi w nowoczesnym dramacie współczesnym (referat), Międzynarodowa konferencja „Ikony niewidzialnego”, Opole 15-16.05.2003, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Katedra Egzegezy Ksiąg Nowego Testamentu, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Opolski;
 • Warsztaty teatralne: samorealizacja (referat), Międzynarodowa konferencja naukowa „Pedagogika kreatywna wyzwaniem XXI wieku”, Opole21-22.05.2004, Instytut Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet Opolski;
 • Dramaturg wobec nieprzewidywalnego. Szkic do analizy wybranych sztuk Tadeusza Różewicza (referat), Ogólnopolska konferencja naukowa „Efekt motyla”. Teoria chaosu a humanistyka, Wrocław 27-28.05.2004, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski;
 • „Choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą”. Projekt „Ewangelie dzieciństwa” Jarosława Freta (referat), Ogólnopolska konferencja naukowa „Teatr – Przestrzeń – Ciało – Dialog. Poszukiwania we współczesnym teatrze”, Wrocław 26-28.11.2004,
 • Zakład Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski;
 • Komizm powtórzenia w dramatach Tadeusza Różewicza (referat), Ogólnopolska konferencja „Śmiech”, Gdańsk 8-10.11. 2005, Gdański Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Nadbałtyckie Centrum Kultury, wydawnictwo słowo/obraz/terytoria;
 • Karola Wojtyły dramaturgia wnętrza (referat), Ogólnopolska konferencja naukowa ”Karol Wojtyła – poeta”, Warszawa 20-22.10.2005, Uniwersytet Warszawski;
 • Spektakl telewizyjny – nowe spojrzenie. Na przykładzie „Do piachu” Tadeusza Różewicza (referat), Ogólnopolska konferencja „Nowa wizualność – nowy paradygmat kultury?”, Kraków 2005, Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Komitet Nauk o Kulturze PAN;
 • Obraz Mszy św. W „Do piachu” Tadeusza Różewicza (referat), Międzynarodowa konferencja naukowa „Teatr – kultura  liturgia”, Opole – Wrocław 16-17.03.2005, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Katedra Liturgiki i Hagiografii, Katedra Egzegezy Ksiąg Nowego Testamentu, Wydział Teologiczny Uniwersytet Opolski, Ośrodek Badań Twórczości J. Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych we Wrocławiu;
 • Kropka Tadeusza Różewicza (referat), Ogólnopolska konferencja „Koniec”, Gdańsk 8-10.11. 2006, Gdański Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Nadbałtyckie Centrum Kultury, wydawnictwo słowo/obraz/terytoria;
 • Promieniowanie – kluczowa kategoria twórczości Karola Wojtyły (referat), Ogólnopolska konferencja naukowa „Słowo-myśl-ethos w twórczości Jana Pawła II”, Kielce 27.03.2007, Instytut Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego;
 • Metamorfozy tomiku „Niepokój” Tadeusza Różewicza (referat), Międzynarodowa konferencja naukowa „Cykl liryczny w Polsce”, Turośń Kościelna 27-30.09.2007, Zakład Literatury Międzywojennej i Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej, Uniwersytet w Białymstoku;
 • Z teatru zewnętrznego do teatru wewnętrznego (referat), Ogólnopolska konferencja naukowa „Dramatyczność i dialogowość w kulturze”, Kołobrzeg 16-19.10.2007, Pracownia Estetyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zakład Teorii Literatury i Poetyki Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego;
 • W laboratorium rodzinnych relacji. Szkic do interpretacji „Białego małżeństwa” Tadeusza Różewicza (referat), Ogólnopolska konferencja naukowa „Konstelacje rodzinne. Obraz rodziny w polskim dramacie i teatrze w perspektywie gender i queer. Aneks”, Warszawa 9.05.2008, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego;
 • Prorok Eliasz w wizjach Martina Bubera i Bolesława Leśmiana (referat), Ogólnopolska konferencja naukowa „Biblia a dramat i teatr współczesny”, Warszawa 10-12.11.2008, Instytut Sztuki PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
 • „Słowo unieważnione”. Różewicz o Laboratorium Grotowskiego (referat), Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Słowo i gest”, Opole 22-23.10.2008, Uniwersytet Opolski, Instytut im. J. Grotowskiego we Wrocławiu;
 • Tadeusz Różewicz w sieci. Od liberatury do e-dramatu (referat), Ogólnopolska konferencja „Od liberatury do e-literatury”, Opole 23-25.11.2009, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Opolski;
 • Cielesność w późnych wierszach Tadeusza Różewicza (referat), Ogólnopolska konferencja „Cielesność w poezji najnowszej”, Łódź 23-25.09.2008,  Katedra Literatury Polskiej XX i XXI w, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki;
 • Między teatrem a filmem: „Kartoteka” Tadeusza Różewicza” (referat), Ogólnopolska konferencja naukowa „Między filmem a teatrem”, Wrocław 13-14.05.2010, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski;
 • „Charon od świtu do świtu” Tymoteusza Karpowicza. Biografia sztuki (referat), Międzynarodowa konferencja naukowa „Między liturgiką a performatyką”, 23-24.11.2011 Opole, Katedra Teatru, Filmu i Nowych Mediów; Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Katedra Liturgiki, Hagiografii i Obrzędowości, Instytut Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej, Zakład Historii i Teorii Teatru; Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu;
 • Dramaturgia Tymoteusza Karpowicza w refleksji Andrzeja Falkiewicza (referat), „Nie przeczytane”. Konferencja poświęcona dziełu Andrzeja Falkiewicza”, Poznań 12-13.04.2012 r.,  Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza;
 • Dramaturgia Tymoteusza Karpowicza (referat), V Kongres Polonistyki Zagranicznej, Brzeg-Opole 10-13.07.2012, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Opolski;
 • Rola teatru we współczesnych grach społecznych w Polsce. Wprowadzenie (referat), V Kongres Polonistyki Zagranicznej, teatrologiczny panel dyskusyjny „Teatr i paradygmaty tożsamości kulturowej w Polsce”, Brzeg-Opole 10-13.07.2012, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Opolski;
 • Performatyka – pogranicza liturgii i teatru (referat), Wrocław, 7.01.2014, Studium Generale, Uniwersytet Wrocławski;
 • Medytacje przechodzące czasami w dramat. O dramaturgii Karola Wojtyły (referat), Wrocław 29.04.2014, Wrocławskie Centrum Seniora;
 • Wykluczeni w dramatach Tymoteusza Karpowicza (referat), V Symposium Opoliensis „Nie-swoje, nie-obce w literaturach i kulturach słowiańskich”, Opole, 8-9.05.2014, Katedra Slawistyki, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Uniwersytet Opolski;
 • Rodzina w dramatach Karola Wojtyły (referat), III Międzynarodowa konferencja naukowa „Wychowanie w Rodzinie. Konteksty historyczne i współczesne”, Jelenia Góra -Szklarska Poręba, 15-16.05. 2014, Zakład Historii Edukacji, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Karkonoska Państwowa  Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze;
 • Niskie Łąki Tymoteusza Karpowicza (referat), Międzynarodowa konferencja naukowa „Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej”, Katowice, 24 – 25.09.2014, Zakład Teatru i Dramatu, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski;
 • Cisza i milczenie. Performanse Benedyktynów Tynieckich (referat), Międzynarodowa Konferencja „Tradycje monastyczne w europie. Między liturgiką a performatyką II”, Opole – Wrocław, 22 – 23.10.2014, Instytut Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej, Wydział Teologiczny, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Wydział Filologiczny,  Uniwersytet Opolski,  Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, Institut für Slawistik w Friedrich-Schiller-Universität w Jenie;
 • „Teatralność” filmów Krzysztofa Kieślowskiego (referat), Ogólnopolska konferencja naukowa „Między filmem a teatrem III. Na granicy: środkowoeuropejska przestrzeń kulturowa”, Wrocław  23-24.04.2015, Zakład Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Dydaktyki Literatury, Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Wrocławski, Teatr Polski we Wrocławiu;
 • Ekscendencja w twórczości Tymoteusza Karpowicza (referat), Ogólnopolska konferencja naukowa „Absolut nieobecny? Literatura XX wieku jako miejsce teologiczno-filozoficznego namysłu nad transcendencją”, Warszawa 21.10.2015, Katedra Filozofii Religii, Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego.


Uwaga! W nawiasach kwadratowych  umieszczono pozycje, które  nie były recenzowane.