Projekty

Co zostało z covidu?

 

okładka

Pandemia upowszechniła naukowe konferencje online, co sprzyja archiwizacji ustnych wypowiedzi:

- Kultura współczesna. Kilka pytań (wykład specjalny), III Ogólnopolska konferencja naukowa „Problemy i perspektywy kultury współczesnej”, Fundacja Tygiel, Lublin 21.10.2022;

- 3 D. „To już było” (w ramach wspólnego referatu z Rafałem Piotrem Solskim), Międzynarodowa konferencja naukowa „Druk 3 D jako narzędzie kreatywnych rozwiązań sztuk wizualnych”, Katedra Mediacji Sztuki, ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu, 26-27.04.2022.