Projekty

W kręgu Tadeusza Różewicza

Przypominam kilka wybranych tekstów o Poecie:

Tadeusz Różewicz, „Kartoteka:reprint”, posłowie: Zbigniew Władysław Solski, opracowanie graficzne: Barbara Kaczmarek i Magdalena Kocińska, Wydanie drugie poprawione, Wydawca: Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2016

Drugie wydanie reprintu rękopisu Kartoteki Tadeusza Różewicza nadaje tej inicjatywie zupełnie nowe znaczenie: autograf najważniejszego dramatu w polskim teatrze XX wieku trafia pod strzechy. Autor, który szczególnie przez ostatnie lata życia publikował obok ukończonych utworów reprodukcje roboczych wersji, systematycznie podsuwał czytelnikom materialne ślady swoich rozterek i wahań, uwidocznionych w licznych poprawkach i skreśleniach. W ten sposób rodziła się zażyłość między nim a szeroką publicznością, która teraz – spragniona bliskości nie-obecnego Poety – upomniała się o książkę pierwotnie adresowaną do wąskiego grona literaturoznawców i bibliofilów.  Wyjątkowość wznowionego tekstu wynika z obfitości odręcznych notatek, i znaczenia Kartoteki w dramatopisarskiej i poetyckiej twórczości Różewicza.

Zbigniew Władysław Solski

Posłowie: „Spór o kropkę Tadeusza Różewicza”  - PDF – plik do pobrania

 

„…i owo”. Humor i humory Tadeusza Różewicza, „Dyskurs” 2015, nr 19, s. 162-175; https://www.asp.wroc.pl/dyskurs/Dyskurs19/dyskurs19_ZbigniewWladyslawSolski.pdf

 

Dwie rękopiśmienne wersje „Kartoteki”, „Przestrzenie Teorii”, 2010, nr 13, s. 29-54; https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/article/view/3435

 

Rękopis „Kartoteki”, „Przestrzenie Teorii”, 2009, nr 12, s. 75-117;https://www.researchgate.net/publication/283799404_Rekopis_Kartoteki

 

Portret Tadeusza Różewicza, „Dyskurs” nr 7/2008, s. 358-367;

 

Liturgia w dramatach Tadeusza Różewicza, Ethos” 2007, nr 1-2 (77-78), Ethos teatralny, s. 198-209; https://docer.pl/doc/sn8ese0

 

Scenograficzne konsekwencje dramatu pisanego jak katalog, „Dyskurs”, 6/2007, s. 224-235. https://www.asp.wroc.pl/dyskurs/Dyskurs6/ZbigniewWSolski.pdf

 

Rozterki scenografa, czyli jak czytać Różewicza?, „Dyskurs”, 2005, nr 3, s. 234-244;