Projekty

 • O NATURZE CERAMIKI – Cykl wykładów 2018/2019

  Wygłosiłem cykl wykładów pt. O naturze ceramiki (jako profesor wizytujący) dla studentów Wydziału Ceramiki i Szkła wrocławskiej ASP w roku akademickim 2018/2019. Cyklowi wykładów nadałem tytuł „O naturze ceramiki”. A dlaczego nie „O kondycji ceramiki”? Wszak „nowoczesność stopniowo [i tak] zastąpi słowo «natura» słowem «kondycja»” – jak pisze Chantal Delsol, wnikliwa interpretatorka późnej nowoczesności. Pytanie o „naturę” jest pytaniem o tożsamość, a pytanie o „kondycję” jest pytaniem genetycznym, pytaniem o stawanie się,…

  Więcej        
 • RZEŹBA I PRZESTRZEŃ – Cykl wykładów 2017/2018

  Wygłosiłem cykl wykładów Rzeźba i przestrzeń dla studentów wrocławskiej ASP w roku akademickim 2017/2018. Wykłady przeprowadziłem wspólnie z moimi Gośćmi: Krystyną Cybińską, Magdaleną Grzybowską, Michałem Hrisulidisem, Grażyną Jaskierską-Albrzykowską, Katarzyną Koczyńską-Kielan, Łukaszem Huculakiem, Grzegorzem Niemyjskim i Aleksandrem Zyśko. Każdy z wykładów odbył się w innym miejscu, znanym lub trudno dostępnym. Najciekawszym naszym odkryciem było wnętrze Auditorium Comicum z wydobytymi spod tynków barokowymi freskami. I w tej sali – na zamknięcie cyklu wykładów - otwarto…

  Więcej        
 • DRAMATURGIA PRZESTRZENI – Wykład inauguracyjny

  Plakat

  Zbigniew Władysław Solski   DRAMATURGIA PRZESTRZENI Magnificencje, Profesorowie, Studenci! Szanowni Goście! Jestem bardzo wzruszony, zaszczycony i zbudowany, że mogę stąd objąć jednym spojrzeniem przedstawicieli trzech artystycznych uczelni Wrocławia, jak razem świętujecie Państwo inaugurację roku akademickiego. Każda z Państwa uczelni posiada przecież wspaniałe sale reprezentacyjne, a jednak spotykamy się w murach Uniwersytetu Wrocławskiego. Zdarzało mi się również wcześniej uczestniczyć w Państwa…

  Więcej        
 • Projekt dramaturgiczny „Die Gottlobmaschine”

  Udało mi się zachęcić trzech autorów do podjęcia próby opisania losów osiemnastowiecznego pastora, którego poraził piorun w Jeleniej górze, ale tylko Włodzimierz Szturc ukończył swoją jednoaktówkę. Pełną dokumentację warsztatów dramaturgicznych opublikowałem w "Formacie Literackim" (2018, nr 4). Poniżej znajduje się galeria plików. Skany:
  [gallery link="file" columns="2" ids="899,898,897,896,903,902,901,900,905,906"]…

  Więcej        
 • „Zabawy przyiemne y pożyteczne”

  „Zabawy przyiemne y pożyteczne” w Wojanowie Wspólne działania z rodziną  i zaprzyjaźnionymi wykładowcami wrocławskiej ASP nazwałem „zabawami przyiemnymi y pożytecznymi”, nawiązując do tytułu pierwszego polskiego czasopisma literackiego. Bliższą inspiracją była dla mnie wieloletnia współpraca Tadeusza Różewicza i Eugeniusza Geta-Stankiewicza, którą poeta i miedziorytnik sfinalizowali na wystawie „Zabawy przyjemne i pożyteczne” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu w grudniu 2003 roku. Moim zamiarem było dyskretne wprowadzenie minimalistycznych form przestrzennych…

  Więcej        
 • „Platońska jaskinia” Krzysztofa Kieślowskiego w Sokołowsku

  We swoich wspomnieniach Krzysztof Kieślowski często wspominał o Sokołowsku. Choroba ojca wywarła silne piętno na życiu artysty. Również Krzysztof kilka miesięcy spędził w prewentoriach dla dzieci. Dzięki determinacji matki, która za wszelką cenę starała się zachować jedność rodziny, wszyscy solidarnie towarzyszyli ojcu w kuracji, przenosząc się wraz z nim do kolejnych ośrodków leczenia gruźlicy. Sokołowsko okazało się ostatnim etapem ich wspólnej wędrówki (Fot. 1).

  W…

  Więcej        
 • ALBUM. W PRZESTRZENIACH POEZJI KAROLA WOJTYŁY (1997)

  Umieszczony w samym środku tekstu „Promieniowania ojcostwa” Karola Wojtyły ustęp pt. „Album” odczytałem jako plan całości dzieła. Tu znajdujemy pierwszą i jedyną prezentację występujących w sztuce osób oraz pełne określenie teatralnej sytuacji. Właśnie tu pojawia się opis węzła dramaturgicznego: dojrzewanie Adama do przyjęcia roli ojca osieroconej podczas wojny Moniki. O zawartości albumu dowiadujemy się z ogólnych uwag jednej z postaci sztuki. Coś nieuchwytnego każe nam tych…

  Więcej        
 • BLOK (1988)

  Sztuka „Blok” traktuje o Auschwitz. Na jej napisanie otrzymałem stypendium Ministra Kultury i Sztuki (1988). Wcześniej powstały dramaty: „Kolejka trwa” (sztuka współczesna, 1979); Kuferek (rzecz o powstaniu warszawskim, tekst w wersji filmowej zakupił Zespół Filmowy „Aneks” G. Królikiewicza w 1981 r.), „Siste gradum” (wyróżnienie na konkursie zorganizowanym przez Episkopat Polski w 1984 r.; jury pod przewodnictwem ks. J. Twardowskiego). BLOK (fragment) Z luźnych kartek Osoby: K., Kapo, Cocker O., Oberkapo, Onagre L., Laufer,…

  Więcej        
 • TEATR CHLEBA
  (1984-1989)

  Zajęcia integracyjne z osobami niepełnosprawnymi prowadziłem w ramach teatralnej grupy "Teatr Chleba" przy Staromiejskim Domu Kultury we Wrocławiu. Szczegółowe omówienie: E. Kurantowicz, „Samorealizacja grupy w amatorskim zespole teatralnym, praca magisterska, promotor doc. dr. hab. K. Ferenc, Wrocław, 1987; artykuły E. Kurantowicz, i Z. Solskiego w Kultura i terapia, pod redakcją D. Zalewskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1992; antologia poezji osób niepełnosprawnych Sen o chlebie, red. St. Bereś,…

  Więcej        
 • LIST Z OPOLA
  (2008)

  Performance – w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Jerzego Grotowskiego ogłoszonego przez UNESCO w 2009 r. - zrealizowali moi studenci podczas zajęć z „Performatyki”. Maski wykonali studenci Pracowni Rzeźby prof. dr. hab. Mariana Molendy.       [gallery ids="557,556"]…

  Więcej        
 • CYKL TRZECH OPOLSKICH KONFERENCJI (2003-2008)

  Współorganizowałem zamknięty już cykl sesji poświęconych poszukiwaniu obecności transcendentalnego spojrzenia w refleksji nad współczesną kulturą:

  • „Ikony Niewidzialnego” (Opole, 15-16.05.2003 r.)
  • „Teatr – kultura – liturgia” (Opole - Wrocław, 16-17.03.2005 r.)
  • „Słowo i gest” (Opole 22-23.10.2008)
  Badania zaowocowały publikacjami: Ikony Niewidzialnego pod redakcją ks. M. Lisa i Z.W. Solskiego, (Opolska Biblioteka Teologiczna 63, Opole 2003), Liturgia w świecie widowisk pod redakcją ks. H.J. Sobeczki i Z.W. Solskiego (Opolska Biblioteka…

  Więcej        
 • KRAJOBRAZ Z TOBIASZEM (1984)

  Sztuka dla dzieci z 1984 r. (II nagroda na konkursie dramatu religijnego w 1988r.; jury pod przewodnictwem prof. I. Sławińskiej). KRAJOBRAZ Z TOBIASZEM (fragment) (…) (Śmiech dziecka. Scena pogrąża się w półmroku) Rafał: Otwórz oczy! Tobiasz: Otworzyłem je i nic nie widzę. Rafał: Nic? Tobiasz: Nie widzę słońca, ale tak jakbym je dotykał… Nie widzę drzew, ale w każdym mógłbym policzyć wszystkie słoje. Dlaczego z otwartymi oczami widzę tyle, co z zamkniętymi? Co się…

  Więcej        
 • INSPIRACJE BIBLIJNE W LITERATURZE (1998)

  Współorganizowałem konferencję "Inspiracje biblijne w literaturze" w 1998 r. (Program) Pracownia Kultury i Języków Żydów Polskich Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Wrocławski   22.11.1998 r., godz. 9.00, Oratorium Marianum - uroczyste otwarcie sesji (Yigal Antebi – Ambasador Izraela w Polsce, Roman Duda – Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego) - koncert Chóru Synagogi pod Białym Bocianem (dyryguje Stanisław Rybarczyk) - sesja David Weinfeld: Wpływ Biblii na współczesną literaturę hebrajską; ks. Michał Czajkowski: Żydowskie tło Nowego Testamentu; ks. Roman Rogowski: „Abyśmy…

  Więcej        
 • „HISTORYJA O CHWALEBNYM ZMARTWYCHWSTANIU PAŃSKIM” (1983)

  PRZESŁANIE: Palce błądziły po chropowatej powierzchni kamienia. Znalazły linie drzewnych słojów. Znaki, które dźwięczały kiedyś. Krtań uczyła się długo, zanim zabrzmiało zapomniane słowo. Drgający słup powietrza odarty ze znaczeń. Z naszego pejzażu znikają żywe drzewa, skamieniałe pozostaną. Wyrastają nowe zwyczaje i słowa: przejście dla pieszych, pepsi-cola to więcej niż napój, zakaz wywozu śmieci... W tym pejzażu stało się naturalnym, że słowo tylko informuje, a niekiedy dezinformuje, że przedmiot…

  Więcej        
 • „Między liturgiką a performatyką” – dwie konferencje naukowe (2011 i 2015)

  Byłem inicjatorem i współorganizatorem obu międzynarodowych konferencji z cyklu „Między liturgiką a performatyką”. Stałymi organizatorami opolskich badań pogranicza liturgii i teatru były Uniwersytet Opolski i Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. W pierwszej konferencji (Opole 23-24.11. 2011), która rozpoczęła pionierskie w Polsce badania performatyczne na styku teologii i kulturoznawstwa zewnętrznym partnerem był Zakład Historii i Teorii Teatru Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, a w…

  Więcej        
 • ZAMARZNIĘTE SŁOWO NORWIDA (2005)

  W alegorycznym wierszu Znów legenda Cyprian K. Norwid przytacza opowieść o starcu Dziwie, który pozbawiony własnego domu wiódł żebraczy żywot. Nie wpuszczony podczas mrozu do chaty, zmarł na oczach całej wioski. Ostatnie jego słowo, wypowiedziane w chwili śmierci, zamarzło i upadło na ziemię. Na wiosnę w tym miejscu wyrósł powój pnący się po wrotach w górę, jakby chciał dosięgnąć krzyża na szczycie wieży. Szelest liści i krwista…

  Więcej        
 • EPIZOD POETYCKI
  (1991)

  Pytanie o relacje między dramatem a liryką przywiodło mnie do prób poetyckich. Dla kilku zachowanych wierszy inspiracją były krajobrazy Gór Sokolich. (1) słoneczny pająk pruje cienistą spódnicę i chłodne prześcieradła na granicy snu   kwiat lipy na zimę niknie w skrzydłach poddasza w kącie spiżarni świat zwinął się w kłębek   nagrzany kamień traci ostrość chwila a potrząśnie grzbietem   za tym zakrętem dołączy strumyk cisza sucha łata żwiru   tylko ostróżka nie odwraca spojrzenia   pejzaż prawie skończony jeszcze rdzawe znamię na liściu   (2) podmalówka już wypłowiała wszystkie pory roku opadają z płatkiem tarniny   drzewiaste sylwetki rodziców zbiegają się w powidoku słońca   znajomy zapach sadu a…

  Więcej        
 • TWÓRCZOŚĆ KAROLA WOJTYŁY (1997)

  Współorganizowałem sesję naukową „Twórczość Karola Wojtyły”, która odbyła się na Uniwersytecie Wrocławskim 18 maja 1997 w ramach imprez towarzyszących 46. Światowemu Kongresowi Eucharystycznemu – Wrocław 1997. (program sesji) 46. Światowy Kongres Eucharystyczny – Wrocław 1997 Uniwersytet Wrocławski Studium Generale Sesja naukowa TWÓRCZOŚĆ KAROLA WOJTYŁY Pod patronatem prof. dra hab. Romana Dudy – Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 18 maja 1997 Kościół Uniwersytecki Najświętszego Imienia Jezus 8.00 Msza Święta w intencji Ojca Świętego odprawiona przez ks. Henryka Kardynała Gulbinowicza…

  Więcej        
 • „BURZA” SHAKESPEARE’A
  (1979)

  (fragment egzemplifikacji reżyserskiej z 1979 r.) Materią muzyki jest cisza, dźwięk jest tylko punktem; to wymiary ciszy decydują o architekturze utworu, ale dźwięk nadaje ciszy sens. Ten pogląd, mimo iż ograniczający się jedynie do techniki punktualistycznej, akcentuje pojawiające się w percepcji (niekoniecznie tylko muzyki) atomistyczne pojmowanie dźwięku, a także barwy, konturu, sytuacji scenicznej. Tak powstaje intrygująca myśl uchwycenia sensu sztuki w kilku węzłowych jej punktach, jakby z pominięciem…

  Więcej        
 • „PROMIENIOWANIE OJCOSTWA” KAROLA WOJTYŁY (1997)

  Wystawienie w przeddzień 46. Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu Promieniowania ojcostwa było próbą zmierzenia się z oryginalną koncepcją Karola Wojtyły ukazania w teatrze ludzkiej myśli. Szukając przestrzeni dla słów, które w zamyśle autora mają „dojrzewać w gest”, zdecydowałem się na efekt zwierciadlany. Spektakl zaczyna się od zaniechanego działania, od zaprzeczenia widowiskowości teatru. Kluczowy fragment tekstu sztuki, który każdy z widzów może samodzielnie przeczytać, podczas spektaklu nie zostaje wypowiedziany.…

  Więcej        
 • EPIZOD GRAFICZNY
  (1990)

  Z potrzeby sprawniejszego posługiwania się rysunkiem w projektach scenograficznych zająłem się przez jakiś czas grafiką.   [gallery ids="547,545,554,544,543,542,541,546,555,553,552"]…

  Więcej        
 • TEATR I PARADYGMATY TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ W POLSCE (2012)

  W ramach V Kongresu Polonistyki Zagranicznej na Uniwersytecie Opolskim (Brzeg - Opole 2012) zorganizowałem panel dyskusyjny „TEATR I PARADYGMATY TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ W POLSCE” z udziałem teoretyków i praktyków teatru. (program panelu dyskusyjnego) • Zbigniew W. Solski (Uniwersytet Opolski), Rola teatru we współczesnych grach społecznych w Polsce. Wprowadzenie do dyskusji; • Stefan Bednarek (Uniwersytet Wrocławski), Mnemotopika polska a narodowa tożsamość; • Michał Masłowski (Sorbona), Symbole tożsamości zbiorowej w dramatach romantycznych wczoraj…

  Więcej